Aug 8, 2023 - 7:00 pm (EDT) to Aug 11, 2023 - 10:00 pm (EDT)
Dallas, Texas